Ramowy program studiów:


Zarządzanie podmiotem leczniczym

1.1.

Marketing relacyjny


1.2.

Zarządzania podmiotem leczniczym jako organizacją usługową

 

1.3.

Strategiczne zarządzanie przez jakość w podmiotach leczniczych


1.4.

Analiza strategiczna w usługach medycznych

 

1.5.

Zarządzanie kadrą medyczną i niemedyczną w podmiocie leczniczym.

 

1.6.

Zastosowanie systemów IT w podmiocie leczniczym -


Aspekty prawne zarządzania podmiotami leczniczymi

2.1.

Formy prawne podmiotów leczniczych


2.2.

Aspekty prawne zarządzania ryzykiem / bezpieczeństwem w podmiocie leczniczym


2.3.

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych


2.4.

Dokumentacja medyczna podmiotu leczniczego


2.5.

Zamówienia publiczne


Zarządzanie finansami podmiotów leczniczych

3.1.

Mechanizmy finansowania podmiotów leczniczych.                                                                 


3.2.

Controlling medyczny i finansowy. 

 

3.3.

Rachunek kosztów w zarządzaniu podmiotem leczniczym..


3.4.

Farmakoekonomika

 

3.5.

Koszty osobowe - wartościowanie pracy

 

3.6.

Decyzje inwestycyjne w działalności szpitala.

 

3.7.

Zarządzanie płynnością finansową podmiotu leczniczego.


3.8.

Zarządzanie długiem.


ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W PODMIOCIE LECZNICZYM - ASPEKT ORGANIZACYJNY, FINANSOWY I PRAWNY

4.1.

Zdarzenia niepożądane w podmiocie leczniczym

 

4.2.

Budowanie procesów z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa.

 

4.3.

Zarządzanie ryzykiem


4.4.

Działania korygujące i zapobiegawcze w zarządzaniu bezpieczeństwem 

 

4.5.

Zarządzanie bezpieczeństwem w podmiotach leczniczych