Dlaczego warto studiować Zintegrowane systemy zarządzania jakością w działalności leczniczej?


Podmioty świadczące usługi w ramach  działalności leczniczej wdrażają zintegrowane systemy zarządzania jakością. Na rynku edukacyjnym brakuje Studium, które przedstawia Słuchaczom nie tylko możliwe systemy, ale także wskazuje na kompetencje pełnomocnika ds. zapewnienia jakością oraz przedstawia audity wewnętrzne. Dlatego też Katedra Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podjęła decyzję o uruchomieniu, I edycji Studium Podyplomowe „Zintegrowane systemy zarządzania jakością w działalności leczniczej” kierowane do osób zainteresowanych doskonaleniem kompetencji w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów. Studium jest kierowane do: pełnomocników ds. zapewnienia jakości, auditorów wewnętrznych oraz kierowników podmiotów leczniczych wdrażających systemy.


Cel studiów:


Celem studium podyplomowego jest przygotowanie absolwentów Studium Podyplomowego do nadzoru nad zintegrowanymi systemami zarządzania jakością w działalności leczniczej. W ramach Studium absolwenci będą mogli pogłębić wiedzę w zakresie: norm ISO 9001, 14001, 27001, 18001, akredytacji, audytów wewnętrznych, dokumentacji medycznej.


Cele szczegółowe:

• ukazanie słuchaczom istoty dokumentacji medycznej,
• zapoznanie słuchaczy z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej,
• zapoznanie słuchaczy z dokumentacją medyczną w świetle wymagań standardów akredytacyjnych,
• zapoznanie słuchaczów z wymaganiami dotyczącymi przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej,
• zwrócenie uwagi słuchaczy na dokumentowanie świadczeń medycznych,
• słuchacz ma świadomość czym są usługi profesjonalne,
• słuchacz jest zorientowany na czym polega relacyjny marketing usług,
• słuchacz potrafi określić czym jest usługowy produkt,
• zapoznanie słuchaczy z tematyka marketingowej jakości usługi,
• zaznajomienie słuchaczy z definicją i podstawowymi zasadami Total Quality Management, audytami systemów zarządzania,
• zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi założeniami auditu – wytyczne normy ISO 19011,
• scharakteryzowanie zasad auditu,
• zapoznanie słuchaczy z kategoryzacją niezgodności,
• omówienie planu auditu w podmiocie leczniczym,
• zaznajomienie słuchaczy z definicją i podstawowymi zasadami Total Quality Management,
• zapoznanie słuchaczy z rozwojem i strukturą TQM,
• ukazanie słuchaczom genezy ISO,
• przedstawienie słuchaczom korzyści wynikających z wdrożenia ISO serii 9000,
• zapoznanie słuchaczy z systemem zarządzania środowiskowego,
• zapoznanie słuchaczy z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 18001:2004,
• zapoznanie słuchaczy z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji 27001:2004,
• zapoznanie słuchaczy z kompetencjami pełnomocnika ds. zapewnienia jakości,
• zapoznanie słuchaczy z wytycznymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
• zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi założeniami auditu – wytyczne normy ISO 19011, zadania firmy certyfikującej.

Adresaci studiów:


Studia przeznaczone są dla osób prowadzących własną praktykę oraz dla osób pracujących w podmiotach leczniczych. W Studiach mogą uczestniczyć osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, a są odpowiedzialne za zarządzanie lub przygotowują się do objęcia takiego stanowiska. Studia Podyplomowe „Zintegrowane systemy zarządzania jakością w działalności leczniczej”, wskazane jest dla pełnomocników ds. zapewnienia jakości, auditorów wewnętrznych oraz kierowników podmiotów leczniczych wdrażających systemy.