Dlaczego warto studiować HRM - metody i narzędzia profesjonalizacji?


Ukończenie studiów „HRM - metody i narzędzia profesjonalizacji” umożliwi słuchaczom zdobycie zaawansowanej, praktycznej i sprawdzonej wiedzy HR-owej, zgodnej z najnowszymi rozwiązaniami nauki i doświadczeniami praktyki gospodarczej. Absolwenci Naszych studiów podyplomowych staną się ekspertami HRM, cenionymi na rynku pracy. Osoby zajmujące stanowiska z grupy „specjalista HRM” mogą liczyć obecnie na coraz wyższe gratyfikacje finansowe oraz atrakcyjną ścieżkę kariery wewnątrz organizacji lub jako ekspert zewnętrzny (konsultant, HR Interim Manager, HR business partner).

Studia w sposób praktyczny pomogą poszerzyć dotychczasową wiedzę i umiejętności dotyczące najnowszych rozwiązań z obszaru HRM. Podczas studiów uczestnicy poznają aktualne międzynarodowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz uzyskają informacje,  w jaki sposób wdrażać prezentowane rozwiązania we własnej organizacji.  Studia adresowane są do osób zainteresowanych  zaawansowanym HRM, które w swojej pracy zarządzają dużą liczbą pracowników oraz na co dzień mierzą się z większymi projektami kadrowymi. Dla osób początkujących polecamy SP „Zarządzanie zasobami ludzkimi” – edycja 16.


Nasz program wyróżniają unikalne przedmioty, takie jak:

- Employer branding i Personal branding (warsztaty),

- Modelowanie funkcji HR w organizacji,

- Optymalizacja podatkowa zatrudnienia,

- Wprowadzenie do Standaryzacji Kompetencji Menadżerskich,

- Wyzwania kadrowe w procesach fuzji, przejęć i redukcji,

- Zaawansowane technologie informatyczne w HRM,

- Zarządzanie projektami kadrowymi.


Partnerzy programu:

- MPS Training & Consulting Group

- GSK Sevices

- Akquinet Polska Sp. z o.o.

- Nicholson CEE


Cel studiów:


- rozpowszechnienie najnowszych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi,

- wzrost efektywności ekonomicznej procesów kadrowych poprzez zapoznanie słuchaczy z metodami analizy ekonomicznej w zakresie HR,

- wykształcenie umiejętności globalnego, strategicznego podejścia do procesów HR w organizacji.


Obszary, na których się koncentrujemy to:


- Kształtowanie i wdrażanie strategii personalnej w organizacji.

- Sposoby przyciągania, utrzymywania i budowania zaangażowania oraz efektywności pracowników.

- Narzędzia wspierające pracę w działach HR, w tym kontroling kadrowy i informatyka w służbie HR.


Adresaci studiów:


Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych  zaawansowanym HRM -  zakłada się posiadanie przez słuchaczy podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy oraz społeczno-ekonomicznych aspektów HRM. Stąd przyjęto dwa kompetencyjne kryteria naboru: wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Osoby, które nie mają większego doświadczenia w HRM, chcące nabyć bazowe kompetencje w tej dziedzinie lub przekwalifikować się, zachęcamy do skorzystania ze Studiów Podyplomowych "Zarządzanie zasobami ludzkimi" (edycja 16, z nowym atrakcyjnym programem).