Opinie słuchaczy 3 ostatnich edycji studiów podyplomowych, zebrane podczas anonimowej ankiety ewaluacyjnej:


·         Zajęcia dostosowane do potrzeb rynkowych. Bardzo szeroki zakres zagadnień odpowiadający oczekiwaniom słuchaczy; nawet tych posiadających wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą

·         Umiejętne połączenie teorii z praktyką. Profesjonalni i doświadczeni wykładowcy

·         Bardzo profesjonalne podejście Uczelni: organizacja zajęć, zjazdu, inauguracja, kontakt ze studentem, specjaliści z dziedziny itp.

·         Wykładowcy - praktycy i ich wiedza nie tylko wyuczona, ale również z "życia wzięta". Ciekawe prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnych ćwiczeń, czy to grupowych, czy to indywidualnych oraz zaangażowanie i umiejętność przekazania informacji w sposób interesujący.

·         Możliwość ugruntowania i podsumowania nabytej praktyki - wiedzą najlepszych, teorią. Bardo ciekawa, wciągająca tematyka.

·         Odzwierciedlenie teorii w praktyce, źródło inspiracji w pracy zawodowej, kształtowanie przydatnych w praktyce zachowań międzyludzkich, zdobywanie nowych kontaktów, aktywizacja do dalszej nauki.

·         Połączenie zajęć prowadzonych przez praktyków i teoretyków. Urozmaicona, kompleksowa oferta.

·         Tematy, przykłady z życia. Autentyczne przypadki. Systematyzują wiedzę. Pomogły zrozumieć wiele procesów, których byłam świadkiem i nie zdawałam sobie sprawy, że to taki a nie inny proces.

·         Zaangażowanie prowadzących, pozytywne nastawienie do słuchaczy, chęć przekazania wiedzy, zainteresowanie, interakcja oraz to, że wykładowcy są osobami „praktykującymi”. Przekazują nie tylko teorię, ale również własne doświadczenia.

·         Przydatność treści zajęć w praktyce- materiał merytoryczny układa się w logiczną całość, a wiedza ma charakter praktyczny; szanse doskonalenia wiedzy, możliwość wprowadzenia innowacji w pracy, doskonalenie zarządzania sprzedażą; dobra organizacja studiów- łatwy kontakt z uczelnią, jasność wyznaczonych terminów; przygotowanie wykładów- konkretne i rzeczowe, dobrze przygotowane zajęcia, wysoki wkład pracy i poziom zaangażowania prowadzących

·         Bardzo dużo ciekawych wskazówek, jak umiejętnie rozwiązać przeróżne kwestie i problemy.

·         Warsztatowy charakter zajęć; otwartość i partnerska postawa wykładowców względem słuchaczy; wygodne/racjonalne godziny zajęć

·         Materiały wysyłane przed zajęciami, - doświadczeni w praktyce prowadzący zajęcia. - godziny zajęć (np. początek w sobotę o 10) - zalecana literatura to książki wydane niedawno, bazujące na najbardziej aktualnych badaniach / wnioskach / odkryciach - nie czytamy o rzeczach nieaktualnych

·         Znajomość zagadnień. Wiedza teoretyczna i praktyczna wykładowców oraz sposób jej przekazywania. Odniesienie do panujących trendów rynkowych. Otwartość wykładowców na komunikację z słuchaczami. Organizacja i zaangażowanie p. Longiny i p. Kierownik Renaty super. Bardzo pozytywne "zaskoczenie" spotkaniem lunchowym na pierwszym zjeździe i spotkaniem integracyjnym - wzór do naśladowania. Nie są to psalmy pochwalne, ale realne rzeczywiste moje odczucie.