Przewodnicząca i Rada Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że dnia 28 stycznia 2020 r. o godzinie 13.30 w sali 236 A (Budynek A) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Popek

na temat: „Uwarunkowania preferencji studentów miasta Poznania wobec ich karier  zawodowych i życia rodzinnego”
                „Conditions of preferences of students of the city of Poznan towards their professional careers and family life”

Promotor: prof. dr hab. Jan Sikora
                Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Promotor pomocniczy: dr Leszek Wanat
                                     Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
                                     Wydział Ekonomiczno-Społeczny

Recenzenci: dr hab. Ireneusz Jaźwiński, prof. nadzw. US
                     Uniwersytet Szczeciński, Katedra Ekonomii

                    dr hab. Wiesław Wątroba, prof. nadzw. UE
                    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
                    Katedra Socjologii i Polityki Społecznej


Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.                                                                                                                                                      

                       Przewodnicząca
              Rady Awansów Naukowych

      dr hab. Barbara Jankowska, prof. UEP