Przewodnicząca i Rada Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że dnia 03 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00 w sali 236A (Budynek A) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr. Tomasza Spychały

na temat: „Jakość informacji w sprawozdaniu finansowym publikowanym w  cyberprzestrzeni”.
                „Information quality of financial statements Publisher in cyberspace”

Promotor: dr hab. Marek Cieślak, prof. UEP
                Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
                Katedra Rachunkowości Zarządczej

Recenzenci: dr hab. Monika Łada, prof. AGH
                    Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
                    Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem                    
                  
                  dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UEK
                  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
                  Katedra Rachunkowości Międzynarodowej
                  

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

                       Przewodnicząca
              Rady Awansów Naukowych

      dr hab. Barbara Jankowska, prof. UEP