Uczymy już od 34 928 dni
Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocniczka Rektora ds. równego traktowania

dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. UEP