Uczymy już od 35 006 dni
Władze

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - Elżbieta Gołata

Prof. dr hab. Elżbieta Gołata
Stanowisko: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Wykształcenie:
 • 2019 – tytuł profesora nauk ekonomicznych 
 • 2004 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych
 • 1991 – doktor nauk ekonomicznych
 • 1980 – magister ekonomii

Funkcje w UEP :

 • Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
 • członek Senatu UEP
 • członek Rady Centrum Informatyki
 • członek Rady Awansów Naukowych
 • przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa UEP
 • przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. Nagród Rektora dla Nauczycieli Akademickich
 • członek Odwoławczej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich,
 • przewodnicząca Komisji Własności Intelektualnej UEP
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu Projektowego ds. realizacji Strategii HR dla Naukowców
 • przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do Rady Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych
Funkcje poza UEP:

 • przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk
 • członek Naukowej Rady Statystycznej powołanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
 • członek Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego
 • przewodnicząca Rady Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego
 • członek Rady Naukowej czasopisma "Studia Demograficzne"
 • członek Rady Programowej czasopisma „Wiadomości Statystycznego
 • członek European Association for Population Studies
 • członek International Association of Survey Statisticians

Problematyka naukowa :
demografia, rynek pracy, statystyka społeczna, statystyka małych obszarów, wielowymiarowa analiza statystyczna, jakość danych statystycznych.


Kontakt:
tel. 61 856 93 61
e-mail: prorektor.nauka@ue.poznan.pl

 

Godziny przyjęć:
wtorek 12:00 - 13:00
piątek 11:00 - 12:00