Władze

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - Elżbieta Gołata

dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP

Stanowisko:

  • Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
  • Profesor nadzwyczajny UEP

Wykształcenie:


2004 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, rozprawa „Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy”

1991 – doktor nauk ekonomicznych: Wydział Planowania i Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, rozprawa „Demometryczna analiza społeczno-ekonomicznych czynników terytorialnego zróżnicowania płodności kobiet w Polsce”

1980 – magister ekonomii: Wydział Planowania i Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, praca „Zastosowanie metody wag harmonicznych do predykcji procesów demograficznych w Polsce”

Funkcje w UEP:

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

członek Odwoławczej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przewodnicząca Rady Centrum Informatyki, przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. Nagród Rektora dla Nauczycieli Akademickich, przewodnicząca Komisji ds. Własności Intelektualnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do Rady Poznańskich Fundacji Bibliotek Naukowych, członek Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej,

Funkcje poza UEP:

wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, członek prezydium Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, zastępca redaktora naczelnego czasopisma "Studia Demograficzne" PAN, członek Naukowej Rady Statystycznej powołanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, członek Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego, przewodnicząca Rady Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego, członek Rady Programowej „Wiadomości Statystycznych”, członek Grupy Sterującej Ewaluacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, członek European Association for Population Studies, członek International Association of Survey Statisticians,

Problematyka naukowa:

Demografia, Rynek Pracy, Statystyka społeczna, Statystyka Małych Obszarów, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Jakość danych statystycznych
Kontakt:
tel. 61 856 9361
e-mail: prorektor.nauka@ue.poznan.pl


Godziny przyjęć:

wtorek 12:00 - 13:00

piątek 11:00 - 12:00