Uczymy już od 34 999 dni
Władze

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem - Maciej Szymczak

Prof. dr hab. Maciej Szymczak
Stanowisko:
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem 

Wykształcenie:
2017 – tytuł profesora nauk ekonomicznych,
2005 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych,
1997 – doktor nauk ekonomicznych,
1994 – magister inżynier informatyki.
 
Funkcje w UEP:

 • Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem,
 • członek Senatu,
 • członek Rady Programowej,
 • członek Rady Awansów Naukowych,
 • przewodniczący Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowych,
 • przewodniczący Rady Centrum Edukacji Menedżerskiej,
 • przewodniczący Rady Edukacji Menedżerskiej,
 • przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Celowej UEP,
 • przewodniczący Rady Programowej OWE "Erga omnes",
 • przewodniczący Komisji Rektorskiej ds. Nagród Rektora dla Pracowników niebędących Nauczycielami Akademickimi,
 • przewodniczący Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich niezatrudnionych w instytutach,
 • wiceprzewodniczący Komisji Własności Intelektualnej.
Funkcje poza UEP:
 • przewodniczący Rady Naukowej Sieci Łukasiewicza - Instytutu Logistyki i Magazynowania,
 • członek Kapituły konkursu EUROLOGISTICS "Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji",
 • członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki (PSML),
 • członek Rady Naukowej czasopisma „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business”,
 • członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania przy oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
 • członek Editorial Board w funkcji Associate Editor czasopisma „Business: Theory and Practice”, Vilnius Gediminas Technical University (VGTU),
 • przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w pracach Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).
Problematyka naukowa:
Logistyka w przedsiębiorstwie, logistyka międzynarodowa, zarządzanie łańcuchem dostaw, systemy informatyczne dla logistyki, logistyka miejska.
Kontakt:
tel. 61 856 91 52
e-mail: prorektor.rozwoj@ue.poznan.pl

Godziny przyjęć:
wtorek 12:00 - 13:00
piątek 11:00 - 12:00