Decyzje strategiczne dla Uczelni podejmuje Senat, któremu przewodniczy Rektor. Decyzje Senatu są wiążące dla Rektora oraz całej społeczności Uczelni.

Skład Senatu:
 • prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP - Rektor UEP
 • prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
 • dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP - Prorektor ds. Edukacji i Studentów
 • dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP - Prorektor ds. Strategii i Rozwoju
 • prof. dr hab. Waldemar Czternasty, prof. zw. UEP - Dziekan Wydziału Ekonomii
 • prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof. zw. UEP - Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
 • prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP - Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP - Dziekan Wydziału Towaroznawstwa
 • prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP - Dziekan Wydziału Zarządzania
 • prof. dr hab. Aldona Andrzejczak, prof. zw. UEP - przedstawicielka samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Ekonomii)
 • prof. dr hab. Marek Ciesielski, prof. zw. UEP - przedstawiciel samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Zarządzania)
 • prof. dr hab. Wanda Gaczek, prof. zw. UEP - przedstawicielka samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Zarządzania)
 • prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, prof. zw. UEP - przedstawiciel samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Gospodarki Międzynarodowej)
 • prof. dr hab. Witold Jurek, prof. zw. UEP - przedstawiciel samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej)
 • dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP - przedstawiciel samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Zarządzania)
 • dr hab. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP - przedstawiciel samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Towaroznawstwa)
 • prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP - przedstawicielka samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Ekonomii)
 • dr Yanina Dymitrowska - przedstawicielka pozostałych nauczycieli akademickich (Wydział Ekonomii)
 • dr Renata Nestorowicz - przedstawicielka pozostałych nauczycieli akademickich (Wydział Zarządzania)
 • dr Andrzej Stańda - przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich (Wydział Zarządzania)
 • mgr inż. Mariusz Szuster - przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich (Wydział Gospodarki Międzynarodowej)
 • dr inż. Daria Wieczorek - przedstawicielka pozostałych nauczycieli akademickich (Wydział Towaroznawstwa)
 • dr Krzysztof Węcel - przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich (Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej)
 • mgr Jerzy Ceitel - przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych niewchodzących w skład wydziału
 • Paweł Bedra- przedstawiciel studentów
 • Paulina Ślęzak - przedstawicielka studentów
 • Elżbieta Grobelna - przedstawicielka studentów
 • Agnieszka Kubacka - przedstawicielka studentów
 • Jakub Pytlak- przedstawiciel studentów
 • Aleksandra Kurzyńska – przedstawicielka studentów
 • mgr inż. Tomasz Pawłowski - przedstawiciel doktorantów
 • mgr inż. Waldemar Bilski - przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • mgr Janina Płotkowiak - przedstawicielka pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Z głosem doradczym:
 • dr inż. Krzysztof Czajkowski - Kanclerz UEP 
 • mgr Lucyna Siatecka - Kwestor UEP 
 • mgr inż. Roman Tomaszewski - Dyrektor Biblioteki Głównej 
 • dr Włodzimierz Dymarski - przewodniczący ZNP przy UEP 
 • dr Ewelina Szajba - przewodnicząca KU NSZZ „Solidarność”