Uchwała nr 72 (2015/2016) Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 listopada 2015 roku
wyrażająca opinię w sprawie liczby prodziekanów Wydziału w okresie kadencji jego organów 2016/2017–2019/2020

Uchwała nr 93 (2015/2016) Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016/2017–2019/2020

Uchwała nr 94 (2015/2016) Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016/2017–2019/2020

Uchwała nr 95 (2015/2016) Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016/2017–2019/2020

Uchwała nr 95 (2015/2016) Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016/2017–2019/2020

Uchwała nr 97 (2015/2016) Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016/2017–2019/2020

Uchwała nr 98 (2015/2016) Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2015 roku
w sprawie składu Wydziałowego Kolegium Elektorów na kadencję 2016/2017–2019/2020

Uchwała nr 99 (2015/2016) Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2015 roku
w sprawie liczby członków Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP na kadencję 2016/2017–2019/2020