Adres do korespondencji:

e-mail: mt@ue.poznan.pl


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań


dr hab. inż. Wojciech Zmudziński, prof. UEP

Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywności
tel. +48 61 639-27-51
e-mail: wojciech.zmudzinski@ue.poznan.pl


dr Iga Rybicka

Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej
tel. +48 61 856-90-40
e-mail: iga.rybicka@ue.poznan.pl