"W dniu 4 kwietnia 2017 roku w ramach Dni Wydziału Ekonomii odbyła się Konferencja poświęcona VII edycji „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016” . Organizatorem tego cyklicznego spotkania był Bank Pekao S.A. – członek Rady Finansów Wydziału Ekonomii oraz po raz pierwszy Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przy współpracy Rady Finansów Wydziału Ekonomii. Szczegóły Konferencji są dostępne na stronie Rady Finansów WE."