DYŻUR KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH

UWAGA dyżur w dniu 25.03.2019 r. został odwołany

 

Kierownik Studiów Doktoranckich dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. nadzw. UEP  pełni dyżury w poniedziałki w godz.14:20-15:20 w Dziekanacie Wydziału Ekonomii , pokój 113A UWAGA DOKTORANCI IV ROKU !


ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH ODBYWAJĄ SIĘ NA UL. TACZAKA 9 W POZNANIU


Wykaz czasopism naukowych punktowanych
[host_url]pl/badania-naukowe,c26/wykazy-czasopism-punktowanych-mnisw,a49609.htmlCzesne za semestr na
studiach doktoranckich niestacjonarnych* :
II rok - 3000 PLN za semestr
III rok - 2250 PLN za semestr
IV rok - 1650 PLN za semestr

Opłata z tytułu powtarzania zajęć na wszystkich latach studiów III stopnia** 100 PLN za jedne zajęcia.

Uwagi:
* Płatność dokonywana jest w terminach określonych w Regulaminie opłat za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu obowiązującym w danym roku akademickim.
** Na studiach stacjonarnych III stopnia opłata jest pobierana w przypadku powtarzania zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 26/2016 Rektora UEP w sprawie wysokości opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II oraz III stopnia, rozpoczynanych od roku akademickiego 2016/2017


Wysokość opłat za studia niestacjonarne dla słuchaczy studiów doktoranckich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018.

I rok- 3000  PLN za semestr
II rok- 3000  PLN za semestr
III rok- 3000  PLN za semestr
IV rok-3000 PLN za semestr

Opłata z tytułu powtarzania zajęć na wszystkich latach studiów  -  100 PLN za jedne zajęcia

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 36/2017  Rektora UEP z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone przez UEP.


Faktury za studia- wnioski

Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie, należy w ciągu 7 dniu od dokonanej wpłaty dostarczyć wniosek do Działu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest to termin nieprzekraczalny, określony w Zarządzeniu Rektora UEP nr 99/2009.

Aby otrzymać fakturę do zapłaty, należy dostarczyć wniosek do Działu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kontakt:
Dział Finansowo-Księgowy - Zespół Księgowości Finansowej
Budynek B, pokój 14
Telefon: 61 856-91-20Opłaty za korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej

Opłaty za korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej reguluje Zarządzenie nr 37/2016 w sprawie opłat za korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, opłat za wysyłane monity oraz obowiązków czytelników związanych z utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem egzemplarza bibliotecznego.WiFi na UEP

Na Uczelni działa sieć WiFi , z której mogą korzystać  wszyscy studenci i doktoranci UEP. W celu skorzystania z sieci WiFi UEP należy połączyć się z siecią " UE_Hotspot SEC ". Zalogowanie następuje po wprowadzeniu swojego nr NIU oraz hasła - logowanie odbywa się na takiej samej zasadzie jak do e-dziekanatu.Problemy z uruchomieniem platformy moodle prosimy zgłaszać na adres moodle@ue.poznan.plProblemy z dostępem do e-dziekanatu prosimy zgłaszać do Centrum Informatyki UEP pod numerem telefonu 61-856-92-73.