W dziale tym zapoznać się można z rezultatami działalności członków SKN Gospodarki Żywnościowej w latach 2011/12-2018/19. Najnowsze osiągnięcia publikowane są w dziale aktualności.