Pracownicy Katedry prowadzą następujące przedmioty główne: 

 • Podstawy makroekonomii 
 • Makroekonomia (WE – II stopień, WZ, WGM) 

Przedmioty specjalnościowe:  

 • Analizy marketingowe w sektorze rolno-spożywczym
 • Analiza produkcyjno – ekonomiczna przedsiębiorstw agrobiznesu
 • Analizy wielowymiarowe w gospodarce żywnościowej
 • Fundusze UE w gospodarce żywnościowej
 • Handel międzynarodowy artykułami rolno – żywnościowymi
 • Instrumenty pochodne na rynkach żywnościowych
 • Marketing artykułów żywnościowych
 • Organizacja rynku w gospodarce żywnościowej
 • Podstawy ekonomiczne gospodarki żywnościowej
 • Podstawy spółdzielczości w gospodarce żywnościowej
 • Procesy reprodukcji w gospodarce żywnościowej
 • Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
 • Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce żywności
 • Rozwój dualny w gospodarce żywnościowej
 • Systemy zapewnienia jakości w gospodarce żywnościowej
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w gospodarce żywnościowej

Szczegółowe informacje na temat realizowanych przedmiotów znajdziesz w e-SYLABUSIE: dla I STOPNIA oraz dla II STOPNIA studiów.