Pracownicy Katedry prowadzą seminaria na I oraz II stopniu studiów stacjonarnych dziennych oraz zaocznych. 
Dodatkowo prof. Matuszczak, prof. Czternasty, prof. B. Czyżewski, prof. Grzelak, prof. Sapa i prof. S. Stępień prowadzą seminaria na studiach III stopnia (doktoranckich). 
Zachęcamy do zapoznania się z poniższą ofertą seminaryjną.