Zakres prac dziekanatu:
  • administracyjna obsługa spraw studenckich, obsługa spraw studentów poszczególnych lat studiów, wystawianie zaświadczeń studenckich, opracowanie kart Indywidualnych Ścieżek Studiów, prowadzenie dokumentacji studiów, przygotowanie dokumentacji i rozliczanie obowiązkowych praktyk studenckich, przygotowanie dokumentacji oraz organizacja obron dyplomowych, magisterskich i podyplomowych 
  • administracyjna obsługa procesu dydaktycznego: przygotowanie planów obsady zajęć, współpraca z Komisją Programową w zakresie konstrukcji programów studiów i wprowadzanych do nich zmian, współpracy przy opracowaniu i uaktualnianiu katalogu studiów 
  • administracyjna obsługa spraw Wydziału: przygotowanie, opracowanie i dokumentowanie posiedzeń Rady Wydziału, prowadzenie dokumentacji w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora, prowadzenie dokumentacji przeprowadzanych przewodów doktorskich i habilitacyjnych, a także dokumentacji związanej z zatrudnieniem na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta, asystenta, starszego wykładowcy, wykładowcy i asystenta stażysty, przygotowanie Ankiety Instytucji oraz opracowanie wniosków o finansowanie działalności statutowej, obsługa techniczno-administracyjna komisji działających przy Wydziale, prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej, gospodarka drukami ścisłego zarachowanie.
Zespół ds. studiów I stopnia:

lic. Iwona Grabarkiewicz
Specjalista w zakresie prac związanych z administracją
studia dzienne (rok I w roku akad. 2018/19)
tel. 61 856-92-08;
i.grabarkiewicz@ue.poznan.pl
Budynek A, I piętro, pok. 146

Katarzyna Kulczyńska
Specjalista w zakresie prac związanych z administracją
studia dzienne (rok II w roku akad. 2018/19)
tel. 61-856-92-00; 2 rok studia dzienne
Budynek A, I piętro, p. 146
 
mgr Monika Burzyńska 
Specjalista w zakresie prac związanych z administracją
studia dzienne
tel. 61-856-92-07;
Budynek A, I piętro, p. 146

mgr Agnieszka Fechner 

starszy referent administracyjny

studia niestacjonarne zaoczne (rok I, II, III w roku akad. 2018/19)

tel. 61-856-92-35 

agnieszka.fechner@ue.poznan.pl

Budynek A, I piętro, p. 146


Zespół ds. studiów II stopnia:

mgr Lucyna Marcinkowska 
Specjalista w zakresie prac związanych z administracją 
studia niestacjonarne zaoczne (rok I, II w roku akad. 2018/19)
tel. 061-856-93-75
bud. A, I piętro, p. 115

Wioletta Kruszona
Specjalista w zakresie prac związanych z administracją 
studia dzienne (rok II w roku akad. 2018/19)
tel. 061-856-92-09
bud. A, I piętro, p. 115

lic. Justyna Bławat, 
Specjalista w zakresie prac związanych z administracją
studia dzienne (rok I w roku akad. 2018/19) 
tel. 061-856-92-09
bud. A, I piętro, p. 115Zespół ds. studiów III stopnia
mgr Karolina Kubiak  
tel. 61-856-92-10

Zespół Ogólnowydziałowy - sprawy dotyczące pracowników Wydziału
mgr Joanna Juśkiewicz
Kierownik Dziekanatu Wydziału Ekonomii
tel. 61-856-92-50
j.juskiewicz@ue.poznan.pl
Budynek A, I piętro, p. 113

mgr Karolina Kubiak 
Z-ca Kierownika Dziekanatu
tel. 61-856-92-10
Budynek A, I piętro, p. 113