Kurs doskonalący przygotowanie uczniów do  XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

 

UEP serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych chcących wziąć udział w XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej do uczestnictwa w kursie doskonalącym ich przygotowanie do tych zawodów. Kurs będzie prowadzony przez wykładowców UEP, którzy na co dzień nauczają przedmiotów obowiązujących na OWE. Oferowany jest nieodpłatnie, a jego koszt zostanie pokryty przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

 

Treści programowe

Kurs będzie obejmował 30 godzin lekcyjnych, na które składać się będą następujące tematy:

- Makroekonomia,

- Mikroekonomia,

- Polityka gospodarcza,

- Podstawy finansów i finanse przedsiębiorstw,

- Temat przewodni Olimpiady.

Z uwagi na ograniczoną liczbę godzin prowadzący skupią się na szczegółowym omówieniu wybranych, najtrudniejszych zagadnień. Wszystkie zajęcia będą się odbywały w centrum Poznania w salach dydaktycznych UEP.

 

Termin

Wstępnie planuje się, że kurs będzie się odbywał w godzinach popołudniowych w pięć kolejnych piątków rozpoczynając od 20 września 2019 roku. Zakłada się, że podczas każdego spotkania realizowanych będzie 6 godzin zajęć. UEP zastrzega sobie jednak możliwość zmiany wstępnego harmonogramu. Ostateczny plan kursu będzie ogłoszony na początku września.

    

Zapisy i szczegółowe informacje

Wszelkie pytania dotyczące kursu oraz zgłoszenia udziału należy kierować do dr. Michała Pilca na adres e-mailowy: michal.pilc@ue.poznan.pl. Zapisy na kurs będą dokonywane w kolejności ich napływania. Dokonując zapisu należy wskazać nazwę szkoły, liczbę chętnych uczniów oraz dane kontaktowe (e-mail, telefon) osoby reprezentującej zapisywaną grupę uczniów. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przemyślane zapisy.