Terminy zjazdów na Studiach Doktoranckich w roku akademickim 2019/2020:

* w semestrze zimowym:

- 19.10.2019 r.
- 9.11.2019 r.
- 23.11.2019 r.
- 07.12.2019 r.
- 11.01.2020 r.
- 15.02.2020 r.

* w semestrze letnim:

- 22.02.2020 r.
- 21.03.2020 r.
- 04.04.2020 r.
- 09.05.2020 r.
- 06.06.2020 r.