Szanowni Państwo,
Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na XVII konferencję
naukową  z cyklu „Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej”,
która odbędzie się w dniu 22 października 2018 roku.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych, wymiana
poglądów oraz integracja środowiska naukowego. Zakres konferencji obejmuje
następujące obszary tematyczne:
• zjawiska i procesy determinujące kształt współczesnej gospodarki światowej
• Unia Europejska wobec współczesnych wyzwań  społecznych i gospodarczych
• konkurencja i współpraca podmiotów gospodarki światowej
• internacjonalizacja przedsiębiorstw i gospodarek
• problemy regionalnej integracji gospodarczej.

Zgłoszone na konferencję artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną
opublikowane w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
z serii „Studia Ekonomiczne” (10 pkt. wg aktualnej listy MNiSW) lub w
monografii naukowej.
Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z tematem referatu i abstraktem
(formularz zgłoszeniowy) prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres:
msekonferencja@ue.katowice.pl do dnia 22 czerwca 2018 roku.
Przesłanie tekstu artykułu (w formie elektronicznej) do 10 września 2018
roku.
Opłata konferencyjna w wysokości 450 zł do 10 września 2018 roku.

Informacje szczegółowe dostępne są na stronie:
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/katedra-miedzynarodowych-stosunkow-ekonomicznych/konferencja-2018.htm
Mamy nadzieję, że wydarzenie to przyczyni się do budowania trwałych
relacji i współpracy naszego środowiska.
Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny Konferencji
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sporek
dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE
dr Katarzyna Czech
dr Joanna Kos-Łabędowicz
dr Sylwia Talar