mgr Dominika Widła

pokój 208C
tel. (61) 854 38 48 

dominika.widla@ue.poznan.p