Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem


Zainteresowania naukowe:


 • Determinanty wydajności pracy,
 • Regionalne rynki pracy,
 • makroekonomia, Historia myśli ekonomicznej.


Wybrane publikacje:

 • Kużmar, S., 2014, Economic structure and regional labor productivity differentials in Poland, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, Nr 2/2014. 
 • Pilc, M., Kuźmar, S., 2015, The Impact of Labor Market Institutions on Labor Market Performance in Transition Countries, Ekonomista.
 • Kuźmar, S., 2015, The labor productivity level, dynamics and differences in the European Union regions, Grant Journal, 1.
 • Kuźmar, S., 2015, Zróżnicowanie regionalnej wydajności pracy w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego / Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 858, (English title: Regional Labour Productivity Differentials in Poland).
 • Kuźmar, S., Jarmołowicz, W., 2015, Institutional determinants of labor productivity in the selected regions of the European Union, Ekonomia i Prawo, 4.
 • Kuźmar, S., 2016, Wybrane determinanty wydajności pracy i technicznego uzbrojenia pracy w polskich województwach (w latach 1995-2012), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 293, (English title: The Chosen Determinants of Labor Productivity and Capital Labor Ratio in Polish Regions (in 1995-2012)).
 • Jarmołowicz, W., Kuźmar, S., 2016, Innowacje w regionach Unii Europejskiej w latach 2000-2011, Studia Prawno-Ekonomiczne, XCIX. (English title: Innovations in European Union Regions in 2000–2011).
 • Jarmołowicz, W., Kuźmar, S., 2017, Employment and Labour Productivity vs Economic Development of Polish Regions (2000-2013)., Olsztyn Economic Journal, 12 (3), s. 233-245. 

 • Kuźmar S., 2018, Creative destruction and regional productivity: evidence from the Polish regions in 2004-2015, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, publication accepted. 

 • Piątek, D., Kuźmar S., 2018, Institutional determinants of inequality in post-socialist countries, working paper.


Realizowane projekty naukowe:
Polish National Science Centre Grant: “Modern State Capitalism – efficiency of state-owned enterprises in Central-Eastern European countries” – investigator
Polish National Science Centre Grant: Determinants of regional labor productivity in Poland over the period 1995-2013 - project manager

Polish National Science Centre Grant: “State in relation to economic freedom. Theory and practice of transition” – investigator