ważne informacje dla studentów


Portal dydaktyczny e-UEP 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
Platforma Moodle 

Informacje o logowaniu dla studentów Studiów Podyplomowych 
Każdy student Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
może posiadać konto na platformie Moodle. 
Logowanie do systemu dla studentów, którzy rozpoczynają naukę na SP: 
Login (nazwa użytkownika): sp numer albumu wydział 
Wzdział to odpowiednio skróty: we, wz, wt, wgm, wiige. 
W przypadku albumów wydawanych od roku akademickiego 2012-13, numer zbudowany jest z trzech liczb. W takim przypadku występujące znaki slash lub backslash ("/" lub "") w numerze albumu, należy zastąpić myślnikiem ("-"). 
(przykłady: sp12345wz lub sp01-380-0057we). 

Hasło: PESEL (w wypadku studentów zagranicznych hasłem będzie data 
urodzenia w formacie RRMMDD). 
Przy pierwszym logowaniu każdy student powinien uzupełnić swój profil 
(obowiązkowo wpisać e-mail, miasto i opis). 
Klucz dostępu do kursu można uzyskać od prowadzącego 

Nazwa kursu dla Studentów Studiów Podyplomowych Ekonomia menedżerska: 
EM_2012-13_MK_P

Harmonogram zjazdów 2015/216Przydatne informacje: 
Zapraszamy na stronę studiów podyplomowych na facebookhttp://www.facebook.com/EkonomiaMenedzerska