2015: Zeszyty naukowe nr 5 Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim, Wrocław, 3 artykuły:

 • Goliński B., Energia jądrowa alternatywą dla polskiego przemysłu energetycznego;
 • Kalinowska K., Tendencje na rynku cukru w Polsce z uwzględnieniem wpływu kwot produkcyjnych i planowanych przeobrażeń w 2017 roku;
 • Skrzypczyński K., Produkcja truskawek w Polsce i w Norwegii - analiza porównawcza.2015: Zeszyty naukowe nr 3 Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim, Wrocław, 7 artykułów:

 • Goliński B., Ochrona środowiska czy dobro społeczne – konkurencyjne cele w polityce gospodarczej. Przykład Elektrowni Adamów;
 • Gronowski B., Rolnictwo miejskie – wybrane zagadnienia i perspektywy;
 • Kalinowska K., Tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce;.
 • Knopp K., Wpływ likwidacji kwot mlecznych, szansa czy zagrożenie dla polskiej produkcji mleczarskiej?;.
 • Komajda M., Rynek drobiu w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej;
 • Komur M., Determinanty dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według typów rolniczych;
 • Kopeć B., Nowy paradygmat rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem renty z ziemi;

2015: Zeszyty naukowe nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim, Wrocław, 4 artykuły:
 • Jankowska K., Wybrane problemy żywnościowe  Jemenu;
 • Knopp K., Innowacyjność sektora MSP w Polsce na tle krajów UE;
 • Komur M., Variants and consequence of agriculture taxation in Poland;
 • Kopeć B., Gronowski B., Zwyczaje żywieniowe studentów – determinanty wyboru lokali gastronomicznych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

2014: „Ekonomia, Nauki przyrodnicze.”, Monografia Naukowa nr 1 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s w Oleśnicy, M. Borkowska (red.), Wrocław, 9 artykułów:

 • Bartnikowska S., Znaczenie infrastruktury technicznej dla rozwoju lokalnego gmin;
 • Komur M., Dochody gospodarstw domowych w Polsce w świetle ich budżetów 10 lat po akcesji do UE;
 • Kryszak Ł., Wybrane czynniki determinujące poziom ubóstwa na wsi;.
 • Kryszak Ł., Instrumenty wsparcia rynku pracy na obszarach wiejskich;.
 • Marciniec J., Formy i skuteczność współpracy producentów rolnych w Polsce;
 • Musiał D., Emerytura obywatelska jako rozwiązanie zbliżające do równowagi ekonomicznej systemu emerytalnego;
 • Pasecki M., OZE – szansa czy zagrożenie dla polskiego rolnictwa?;
 • Porankiewicz K., Sprawiedliwy handel. Znajomość zagadnienia oraz jego wpływ na podejmowanie decyzji podczas zakupów wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
 • Szafranek M., Ślaska K., Obsługa finansowa gospodarki żywnościowej na przykładzie doświadczeń BGŻ i BS w Wieleniu;
2013: "Ekonomia Społeczna Szansą na Rozwój Gospodarczy w Dobie kryzysu", Prace Naukowe Nr 1 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s w Oleśnicy, Borkowska M. (red.), Karpacz, 11 artykułów:
 • Bartnikowska S., Różnice w dostępie do usług społecznych w Polsce pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi;
 • Holewińska M., Bariery funkcjonowania żywności tradycyjnej
 • Kryszak Ł., Problem ubóstwa w wybranych krajach Europy na tle doktryn polityki społecznej;
 • Michalska M., Migracje zarobkowe Polaków – konsekwencje dla polskiej gospodarki
 • Musiał D., Propozycje zmian systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • Orzech A., Kraje BRICS w świetle wybranych wskaźników ekonomiczno-społecznych
 • Papierowska D., Czy szara strefa w rolnictwie może być formą prekariatu?;
 • Płuciennik S., Solidarność międzygeneracyjna w systemach emerytalnych;
 • Porankiewicz K., Problematyka i promocja żywności tradycyjnej i regionalnej;
 • Rutkowska M., Strategia Europa 2020, a cele unijnej polityki społecznej
 • Staniszewski J., Prekariusze w Polsce i na świecie – owoc kryzysu czy współczesne signum temporis?;
 • Steenbock J., Otwarta Metoda Koordynacji w Unii Europejskiej jako skuteczny instrument typu soft law;
2013: „STER II Strategia-Taktyka-Ekonomia-Rozwój.”, Prace Naukowe Nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s w Oleśnicy, Borkowska M. (red.), Karpacz, 2 artykuły:
 • Staniszewski J., Ślusarek A., Dysparytet dochodowy ludności wiejskiej w Polsce - determinanty, skala i metody niwelowania;
 • Kryszak Ł., Orzech A., Deprywacja ludności wiejskiej w Polsce na tle Unii Europejskiej;