Aktualności

Debata oksfordzka na temat przyszłości UE - 05.04.2016

"Uchodźcy są szansą dla Europy"

Na przestrzeni marca Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności retoryczne w czasie Debat Oksfordzkich, zainicjowanych przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct. Najlepsze drużyny zmierzyły 5 kwietnia w debacie finałowej, w czasie której dyskutanci przedstawiali argumenty za oraz przeciw tezie, iż Uchodźcy są szansą dla Europy.

Stroną popierającą tezę była drużyna składająca się ze studentów Wydziału Ekonomii, natomiast ich oponenci reprezentowali Wydział Zarządzania. Członkowie obydwu drużyn zaprezentowali wysoką znajomość problematyki, o czym świadczyły rzeczowe i trafnie dobrane argumenty. Ze względu na częstą obecność tematu w mediach, do dyskusji włączyły się osoby zasiadające na widowni. Nad przebiegiem debaty, pełniąc funkcję marszałka, czuwała prof. Ewa Małuszyńska - Kierownik Katedry Europeistyki UEP.

Debatujących oceniało jury, złożone ze znawców teamtyki europejskiej: Rafał Szyndlauer – Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu, prof. Krystyna Łybacka - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Zbigniew Mamys - Dyrektor Biura Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego - Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz, Bogumiła Frąckowiak - Kierownik Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań, prof. Maciej Żukowski - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Bohdan Gruchman- Rektor UEP w latach 1990-1996, prof. Przemysław Deszczyński- Kierownik Katedry Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations. Komisja, oceniając przygotowanie drużyn, jakość argumentacji i przestrzeganie formuły debaty oksfordzkiej, wyłoniła zwycięzców.

Najlepsza drużyna - członkowie SKN Gospodarki Żywnościowej (Agnieszka Dziamara, Ewelina Ryszewska, Bartłomiej Gronowski) - wraz z opiekunem (mgr Jakub Staniszewski, prezes SKN) została zaproszona przez Panią Poseł Krystynę Łybacką do udziału w wyjeździe studyjnym do Brukseli. Niespodzianką dla drużyny, która zajęła drugie miejsce, stanowił wyjazd do stolicy Belgii przekazany przez Panią Poseł Agnieszkę Kozłowską – Rajewicz. Każdy z uczestników otrzymał także upominki ufundowane przez Europosłanki, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct oraz UEP.  

W podsumowaniu wydarzenia zaakcentowano konieczność mądrych rozwiązań w zakresie pomocy uchodźcą, które powinny stanowić priorytet dla każdego współczesnego Europejczyka. Sam udział w debacie okazał się także dobrym sposobem, aby zweryfikować własne umiejętności miękkie: sposób argumentacji, zdolność publicznego przemawiania oraz współpracę z pozostałymi członkami drużyny. 

We wrześniu podzielimy się z Wami wrażeniami z wyjazdu!

Fotorelacja