Aktualności

Konferencja naukowa na PWSZ w Pile - 17-18.03.2016

„Determinanty rozwoju regionalnego. Rozwój zrównoważony – od perspektywy regionalnej od polityki Unii Europejskiej”

W dniach 17-18.03.2016 roku w odbyła się V Konferencja Naukowa na temat: „Determinanty rozwoju regionalnego. Rozwój zrównoważony – od perspektywy regionalnej od polityki Unii Europejskiej”, organizowana przez Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, której patronami honorowymi byli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent miasta Piły dr Piotr Głowski, starosta pilski Franciszek Thamas, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  prof. dr hab. Marian Gorynia oraz Rektor PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile.

Pierwszego dnia konferencji odbył się panel dyskusyjny, który moderowany był przez prof. zw. dr hab. K. Pająka (UEP). Następnie odbyła się pierwsza sesja moderowana przez doc. dr inż. J. Polcyna (PWSZ Piła), podczas której poruszano takie tematy jak wyzywania badawcze w nowym paradygmacie zrównoważonego rolnictwa, systemy opodatkowania rolnictwa, kwestie zróżnicowania rolnictwa w Unii Europejskiej oraz dysproporcje we wspieraniu go. Następnego dnia konferencji odbyły się dwie sesje. Podczas pierwszej moderowanej przez prof. nadzw. dr hab. B. Czyżewskiego (UEP) podejmowano tematy związane ze Wspólną Polityką Rolną i jej wpływem na rozwój lokalny. Podczas trzeciej sesji, której moderatorem był dr S. Stępień (UEP), wskazywano na zależność poziomu rozwoju od kapitału ludzkiego.  Podczas konferencji referat wygłosiła Bogna Kopeć reprezentująca SKN Gospodarki Żywnościowej nt. „Fundusze unijne jako przykład stymulantów rozwoju regionalnego” i przedstawiła studium porównawcze wykorzystania środków pochodzących z funduszy unijnych na terenie województwa wielkopolskiego i małopolskiego.

Były to dwa dni pełne fascynujących wystąpień, podczas których prezentowano interesujące wyniki badań. Pytania, które zadawano prelegentom były niezwykle przemyślane, a odpowiedzi tylko utwierdzały w przekonaniu, jakimi specjalistami w podejmowanej tematyce byli referenci. Konferencja została podsumowana jako spotkanie na niezwykłym poziomie naukowym, jednocześnie podkreślając jak wiele problemów wiąże się z problematyką zrównoważonego rozwoju.