W dniach 19 – 20 kwietnia 2012 r. członkowie koła naukowego Łukasz Kryszak oraz Jakub Staniszewski uczestniczyli w  I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy nauk ekonomicznych”, zorganizowanej przez Koło Naukowe Ekonomistów SGGW w Warszawie. Przygotowali oni i wygłosili referaty pt.: „Ocena funkcjonowania współczesnego kapitalizmu w świetle katolickiej nauki społecznej” oraz „Różnice w wyposażeniu infrastrukturalnym miast i wsi w kontekście dobrobytu społecznego”. Ponadto drugi z ww. referatów zdobył wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę naukową.


Galeria zdjęć