Aktualności

Konferencja Naukowa na UP - 11.12.2014

"Agrobiznes i obszary wiejskie w Polsce i na świecie wobec współczesnych wyzwań ekonomiczno-społecznych"


   W dniu 11 grudnia odbyła się coroczna studencka konferencja naukowa pt.: „Agrobiznes i obszary wiejskie w Polsce i na świecie wobec współczesnych wyzwań ekonomiczno-społecznych”, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Żywnościowej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Agrobiznesu (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). W spotkaniu po raz pierwszy uczestniczyli również goście z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Opalenicy.

   Konferencja odbyła się w dwóch sesjach, poprowadzonych przez opiekunów SKN, prof. Aleksandra Grzelaka (UEP) oraz dr hab. Wawrzyńca Czubaka (UP). Referaty wygłosili studenci SKN Gospodarki Żywnościowej, SKN Ekonomistów Agrobiznesu oraz uczniowie ZSP w Grodzisku Wielkopolskim i ZSP w Opalenicy.

Podczas I sesji konferencji wygłoszonych zostało 8 referatów. Poruszono zagadnienia WPR, dochodów rolników, dokonano próby oceny skutków rosyjskiego embarga. Omówiono również zagadnienia związane z rynkiem piwa, wina i drobiu.

Podczas II sesji konferencji wystąpiło 6 prelegentów.  Problematyka referatów dotyczyła rolnictwa w Jemenie oraz Chinach, zwyczajów żywnościowych studentów UEP, dylematów młodzieży obszarów wiejskich oraz możliwości rozwoju małych miejscowości.

   Wszystkim prezentacjom towarzyszyły ożywione dyskusje. Z zainteresowaniem wysłuchano referatów, formułowano komentarze i stawiano pytania. Konferencje zakończyło głosowanie, które wyłoniło najlepszą prezentację. Zwyciężył Wojciech Szyndel z referatem pt.: „Rynek piwa w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju”. Wyróżniono także dwa inne wystąpienia - referat Roberta Reszki pt.:  "Przemiany chińskiego rolnictwa w latach 1992 – 2012 (UP)" oraz referat ZSP w Opalenicy pt.: "Możliwości rozwoju małych miejscowości na przykładzie gminy Opalenica ".

   Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne, prelegenci zaś upominki ufundowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

   Różnorodność przygotowanych tematów pokazała, jak szerokim i interesującym tematem badawczym jest problematyka agrobiznesu i obszarów wiejskich.


Fotorelacja z konferencji