Dnia 19 maja 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa "Wspólne wyzwania i nowe horyzonty". Uczestniczył w niej członek SKN Gospodarki Żywnościowej Dawid Dobrowolski, który wygłosił referat "Straty i marnowanie żywności jako problem XXI wieku". Konferencja była częścią V Kongresu Kół Naukowych UAM. Podczas niej można było wysłuchać bardzo ciekawych wystąpień oraz porozmawiać ze specjalistami w zakresie prezentowanej przez siebie tematyki. W panelu eksperckim wziął udział między innymi Grzegorz Napieralski, Senator RP.