Osiemnastego marca, reprezentacja SKN Gospodarki Żywnościowej, wraz z opiekunem dr hab. Aleksandrem Grzelakiem brała udział w spotkaniu z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Opalenicy, którzy przybyli zwiedzać mury naszej Alma Mater. W ramach spotkania prof. Grzelak wygłosił wykład pt. "Czy 2+2=4? Czyli o błędzie złożenia i jego konsekwencjach dla gospodarki (i rolnictwa)". Członkowie SKN zapoznali zaś swoich młodszych kolegów z działalnością Koła.