Dnia 28.10.2015r. odbyły się pierwsze warsztaty SKN Gospodarki Żywnościowej. Po otwarciu spotkania przez Prezesa rozpoczęła się część merytoryczna warsztatów która składała się z 4 bloków tematycznych. Przegląd literatury z zakresu agroekonomii przygotowali: mgr Jakub Staniszewski oraz mgr Łukasz Kryszak. Uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ekonomiki rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej. W kolejnej części mgr Łukasz Kryszak przedstawił metodologię prowadzenia badań bibliograficznych, które są niezwykle przydatne podczas przygotowywania prac naukowych. Mgr Jakub Staniszewski przybliżył uczestnikom sposoby badania regresji i korelacji. Na koniec odbyła się dyskusja, poprowadzona przez Magdalenę Komur, dotycząca opodatkowania rolnictwa. Rozmowa była niezwykle burzliwa, uczestnicy prezentowali niejednokrotnie zupełnie odmienne opinie. Dla uczestników przygotowano słodkie przekąski oraz napoje.