Dnia 23.05.2016 roku odbyły się V Warsztaty SKN Gospodarki Żywnościowej. Były to nietypowe warsztaty, ponieważ członkowie koła przedstawiali prezentacje dotyczące swoich prac badawczych. Poza tym warsztaty odwiedzili też pracownicy Banku Pekao. W spotkaniu uczestniczył dr hab. Aleksander Grzelak prof. UEP. opiekun naszego Koła. Magdalena Komur opowiedziała uczestnikom o przesłankach interwencji państwa w rolnictwie. Błażej Goliński przybliżył tematykę wykorzystania gazu łupkowego w Polsce i na świecie oraz problemy związane z jego wydobyciem, Klaudia Kalinowska natomiast omówiła etnocentryczne postawy konsumentów na rynku produktów żywnościowych w Polsce. Prezentacje były bardzo interesujące, o czym świadczą liczne pytania ze strony uczestników. Dalszą część warsztatów poprowadzili pracownicy Banku Pekao. Prelegentki omówiły najnowsze oferty banku, zwłaszcza pod kątem zainteresowań studentów oraz rolników. Zebrani dowiedzieli się także o rozwiązaniach mobilnej bankowości oraz mogli zadawać pytania w trakcie prezentacji. Dla uczestników tradycyjnie przygotowany był słodki poczęstunek.
Fotorelacja