W dniu 22.05.2017 odbyły się kolejne, ostatnie w tym roku Warsztaty SKN Gospodarki Żywnościowej. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania zebranych oraz krótkiego podsumowania mijającego roku akademickiego w wykonaniu Łukasza Kryszaka. W dalszej części Prezes SKN przybliżył członkom Koła metodę regresji liniowej, która może okazać się przydatna podczas pisania prac dyplomowych i magisterskich.  Mgr Kryszak zwrócił uwagę na powszechność stosowania tej metody, ale także na jej liczne ograniczenia, związane chociażby z założeniami, których występowanie należy każdorazowo sprawdzić. W drugiej części warsztatów na kanwie kryzysu, z jakim zmaga się obecnie UE Andrzej Ziółkowski poprowadził dyskusję na temat potencjalnych kierunków reform wewnątrz UE. Wskazał na koncepcje głębszej integracji, jak również te zakładające wykonanie „kroku wstecz”. Podsumowując można stwierdzić, że cykl warsztatów SKN w dalszym ciągu cieszy się sporą popularnością, w kolejnych latach będziemy poszukiwać formuły, która dalej będzie atrakcyjna dla studentów.

Fotorelacja