Problematyka naukowo-badawcza Katedry

- metodologia nauk ekonomicznych

- teoria i praktyka funkcjonowania gospodarki rynkowej i narodowej

- teoria funkcjonowania gospodarki w okresie transformacji

- współczesne problemy rozwoju myśli ekonomicznej

- zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarce narodowej 
i organizacjach gospodarczych

- teoria i polityka płac

- instytucje sektora finansowego w okresie transformacji gospodarczej

- funkcjonowanie jednostek gospodarczych w sferze usług

- więcej na temat badań realizowanych w Katedrze