Seminaria dyplomowe

Studia I stopnia


dr hab. Michał Jurek, prof. nadzw. UEP


Tytuł seminarium: Bankowość i finanse

 

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe:bankowość międzynarodowa, międzynarodowy system walutowy; kursy walutowe; rynki finansowe; stabilność finansowa; strefa euro; systemy bankowe w Polsce i na świecie

  

Przykładowe tytuły prac obronionych:

 

1.   Wpływ globalnego kryzysu finansowego na procesy konsolidacyjne w polskim sektorze bankowym

2.    Analiza techniczna jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji na rynku walutowym na przykładzie pary walutowej EUR/USD

3.   Psychologia i jej wpływ na zachowanie się inwestorów

4.    Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji produktów i usług

5.    Ryzyko walutowe i sposoby jego ograniczania 

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2018-2020:

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:1.                  Rozmowa kandydata z promotorem

2.                  Zbieżność zainteresowań kandydata z tematyką seminarium

3.                  Średnia ocen

       


Zapisy na seminarium bezpośrednio u promotora w godzinach dyżuru

we wtorek godz. 10.20-11.20

środa w godz. 9.20-10.20

lub w sekretariacie po wcześniejszym kontakcie mailowym: michal.jurek@ue.poznan.pl


 

dr hab. Grzegorz Kotliński, prof. nadzw. UEP


Tytuł seminarium: Konkurencyjność instytucji finansowych 

  

Główne obszary tematyczne/słowa kluczowe:

-       instrumenty i formy świadczenia usług finansowych i elektronicznych,

-       wdrażanie i wykorzystanie innowacji technologicznych w działalności banków,

-       nowoczesne formy komunikacji banków z klientami (contact i call center),

-       usługi przedsiębiorstw sektora Fin-Tech,

-       nowoczesne usługi bankowe dla podmiotów z sektora publicznego i prywatnego,

-       finansowe aspekty konkurencyjności banków.


Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach:

 

1.     Ewolucja usług przedsiębiorstw sektora Fin-Tech dla osób fizycznych na przykładzie ………… w latach 20xx-20xx.

2.     Obsługa klientów poprzez serwisy internetowe (mobile banking, etc.)na przykładzie banku X w latach 20xx-20xx.

3.     Finansowe aspekty konkurencyjności banku spółdzielczego X w latach 20xx – 20xx.

4.     Promocja usług na przykładzie działalności banku X w latach 20xx-20xx.

5.     Obsługa klientów w call center na przykładzie działalności banku X w latach 20xx-20xx.

 

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2018-2020:

 

Warunki uczestnictwa w seminarium

(zajrzyj: http://grzekotnik.republika.pl/):

 

1.     Łatwość nawiązywania kontaktów 

2.     Zainteresowanie tematyką seminarium 

3.     Umiejętność samodzielnego argumentowania


Zapisy na seminarium w sekretariacie Katedry lub bezpośrednio u promotora w pok. 1219 na dyżurach


dr hab. Paweł Marszałek, prof. nadzw. UEP


Tytuł seminarium: Bankowość komercyjna i centralna

  

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe: pieniądz, systemy bankowe, stabilność finansowa, polityka pieniężna, pośrednictwo finansowe, zarządzanie i organizacja banku; czynności bankowe

 

Przykładowe tytuły prac dyplomowych:

1. Funkcjonowanie kanału kredytowego polityki monetarnej w Polsce

2. Kredyty dla przedsiębiorstw w Polsce 

3. Kryzys walutowy w Argentynie 

4. Wolna bankowość w Szkocji

5. Bank centralny jako podmiot polityki pieniężnej

 

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2018–2020

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:

 

1. Rozmowa

2. Podjęcie sumiennej, konsekwentnej, i systematycznej pracy seminaryjnej.


Zapisy na seminarium bezpośrednio u promotora w godzinach dyżuru

we wtorek w godz. 11.00-12.00

w środę godz. 12.00-13.00

w Dziekanacie pok. 114

lub kontakt mail: pawel.marszalek@ue.poznan.pldr Paweł Mikołajczak


Tytuł seminarium: Finansowanie i rozwój przedsiębiorstw

 

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe:

 

- małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej

- źródła finansowania inwestycji sektora MŚP

- fundusze europejskie a finansowanie MŚP

- działalność kredytowa banków w zakresie finansowania sektora MŚP

- fundusze wysokiego ryzyka a sektor MŚP

- rynek kapitałowy a MŚP

- polityka gospodarcza wobec MŚP

- pośrednictwo kredytowe i doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw

- finansowanie i rozwój przedsiębiorstw społecznych


Maksymalna liczba uczestników seminarium 2018-2020:

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:

.

- średnia ocen

- zainteresowania związane z tematyką seminarium

- preferowane badania własne w pracy magisterskiej (np. ankietowe lub analiza raportów oraz danych statystycznych)

- znajomość języka angielskiego

 

Zapisy na seminarium w sekretariacie Katedry oraz na dyżurze:

piątek 11.00-12.00 pokój 1225

 

 Kontakt e-mail: pawel.mikolajczak@ue.poznan.pl

 

 

dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. nadzw. UEP


Tytuł seminarium:

Pośrednictwo i doradztwo finansowe, instytucje parabankowe, europejski unie bankowa i rynków kapitałowych

 

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe:

§  finanse gospodarstw domowych i zarządzanie finansami osobistymi,

§  współpraca przedsiębiorstwa z bankiem,

§  współpraca jednostek samorządu terytorialnego z bankiem,

§  bankowe i pozabankowe formy finansowania przedsiębiorstw,

§  bankowość komercyjna (detaliczna i korporacyjna),

§  bankowość spółdzielcza,

§  bankowość centralna,

§  bankowość specjalistyczna (np.: samochodowa, hipoteczna, konsumencka consumer finance, inwestycyjna),

§  gmina na rynku kapitałowym (w tym emisja obligacji komunalnych), 

§  systemy finansowe,

§  rynki finansowe,

§  instrumenty, instytucje i innowacje finansowe,

§  rynek kredytów konsumenckich consumer finance (kredyty detaliczne konsumpcyjne – ratalne, w karcie kredytowej w tym private label, w rachunku bieżącym, gotówkowe, studenckie, okolicznościowe – wakacyjne, świąteczne),

§  rynek detalicznych kredytów hipotecznych i wsparcie państwa w tym zakresie

§  pośrednictwo finansowe i jego formy

§  pośrednictwo kredytowe,

§  doradztwo finansowe (kredytowe, inwestycyjne, ubezpieczeniowe, emerytalne),

§  instytucje parabankowe (spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, kasy budowlane i mieszkaniowe, spółki pożyczkowe),

§  informacja kredytowa i gospodarcza w Polsce,

§  giełda papierów wartościowych jako miejsce pozyskiwania kapitału na rozwój przedsiębiorstw,

§  finansowanie nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych.

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017-2019: 10

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:

  1. Zbieżność zainteresowań kandydata z tematyką seminarium

Zapisy w sekretariacie Katedry oraz na dyżurze:

13.11.2018 r.          10.45-11.30            sala 1225 Altum

20.11.2018 r.          10.45-11.30            sala 1225 Altum

Kontakt e-mail: krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl

 


dr Anna Warchlewska 


Tytuł seminarium: Finanse osobiste 

 

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe:

•         zarządzanie finansami gospodarstw domowych,

•         wykluczenie finansowe,

•         edukacja ekonomiczna,

•         działalność kredytowa banków i niebankowych instytucji finansowych,

•         ocena kondycji kredytowej kredytobiorcy,

•         rynek kredytów konsumenckich,

•         bankowość komercyjna (detaliczna i korporacyjna), spółdzielcza, centralna.


Maksymalna liczba uczestników seminarium 2018-2020:

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:

•         Rozmowa kandydata z promotorem.

•         Zbieżność zainteresowań kandydata z tematyką seminarium.

 

Zapisy na seminarium

 

e-mail: anna.warchlewska@ue.poznan.pl

Dyżur: poniedziałki godz. 9:45-10:45 i środy godz. 11:00-12:00