Wydział Ekonomii

Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej

Jak do nas trafić?

KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ I SAMORZĄDOWEJ
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
bud. B, p.120
Sekretariat Katedry:
Ewa Stąpyra
tel. 61 856-95-33
e-mail: kpgs@ue.poznan.pl, ewa.stapyra@ue.poznan.
W dniach 25-26.06.2019 r. sekretariat jest czynny do godz. 14.00.