Uczymy już od 35 010 dni
Katedra

Historia Katedry

Historia Katedry

Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej ma za sobą ponad 60 lat tradycji. Początkowo, ze względu na ustrój gospodarczy, koncentrowaliśmy się na metodach podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w warunkach planowania centralnego. Jednak już wówczas przedstawialiśmy także nowoczesne modele funkcjonowania organizacji w gospodarkach rynkowych. Od tamtego czasu otoczenie polityczne, ekonomiczne i społeczne uległo diametralnym zmianom. Podobnie zmieniła się oferta dydaktyczna Katedry, w tym przedmioty i specjalności. W tym okresie jeden tylko element nie uległ zmianie, a mianowicie nasza pasja naukowo-dydaktyczna związana z dążeniem do wyprzedzenia zmian w gospodarce, tak aby nasi absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do nowych wyzwań, które stawia przed nimi skomplikowany świat gospodarki rynkowej.