Uczymy już od 35 010 dni
Katedra

Problematyka naukowo-badawcza Katedry

Problematyka naukowo-badawcza Katedry
Katedra dostarcza wiedzy ekonomicznej, dydaktycznej i menadżerskiej studentom i absolwentom od wielu dziesięcioleci.
Główne dziedziny naszego działania to:
- strategie funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji non-profit
- polityka gospodarcza, zarówno w makro- jak i w mikroskali;
- przestrzenny wymiar działalności gospodarczej w skali globalnej, regionalnej i lokalnej,
- podejście biznesowe w wymiarze przedsiębiorczości i przedsiębiorstwa w przestrzeni europejskiej, polskiej i samorządowej.

Wszystkie dziedziny staramy się rozwijać systematycznie, zarówno w badaniach,
jak i we wszelkich formach studiowania uniwersyteckiego i upowszechniania wiedzy ekonomicznej.
Zapraszamy do zajrzenia do niżej zamieszczonych informacji i komunikatów.
Zapraszamy do odwiedzania strony naszej Katedry.