Katedra

Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

Strategia i Planowanie Biznesu

Edycja XXIV
kierownik dr Piotr Lis

Rozszerzenie i uaktualnienie wiedzy ekonomicznej z zakresu analizy, strategii i planowania biznesu, a także nabycie niezbędnych umiejętności wykorzystania tej wiedzy do podejmowania decyzji strategicznych i kierowania rozwojem firmy.

Zadania te obejmują przede wszystkim diagnozowanie sytuacji ekonomiczno - finansowej i pozycjonowanie rynkowe przedsiębiorstwa, kształtowanie odróżniania się i przewagi konkurencyjnej, identyfikację i wybór strategii rozwoju, wartościowanie i budżetowanie strategii, wdrażanie i kontrolę realizacji strategii.

Przekazywana Słuchaczom wiedza oparta jest na bogatej, najnowszej literaturze przedmiotu i doświadczeniach firm polskich i zagranicznych. Wykorzystywana jest analiza przypadków; Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne, w tym wybrane podręczniki. Program Studium przewiduje również zajęcia w laboratorium komputerowym oraz udział w grze symulacyjnej.

Absolwenci Studium uzyskują: Dyplom Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu według wzoru ustalonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wiecej informacji na stronie www.strategia.studium.ue.poznan.pl oraz podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.40.619.html

 

 

Zarządzanie Energią

Edycja II

Kierownik prof. Kazimierz Pająk

Zapraszamy absolwentów szkół wyższych zainteresowanych tematyką zarządzania energią. Głównym celem studium jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków energii; przygotowanie administracji publicznej do pełnienia wzorcowej roli w sektorze publicznym w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; oraz analizy, strategii i planowania rozwoju przedsiębiorstw w branży energetycznej.

 

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z podnoszeniem efektywności energetycznej jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw a także z diagnozowaniem rynku energetycznego oraz analizą sytuacji ekonomiczno-finansowej i pozycjonowaniem rynkowym przedsiębiorstw, kształtowaniem ich przewagi konkurencyjnej, pozyskiwaniem funduszy na rozwój oraz identyfikacją i wyborem strategii rozwoju.

Czas trwania studiów: październik 2015 – czerwiec 2016

(10 zjazdów w soboty i niedziele; zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu)
Koszt studiów:3900 zł (możliwość rozłożenia na cztery raty)

Informacje:

Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

Bud. B, pok. 120

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

Tel.: 61-856-95-33; 695-935-509

Mail: kpgs@ue.poznan.pl

http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.161.html