Budynek B, pok. 111
tel. 61 856 95 78
e-mail: piotr.lis@ue.poznan.pl


Obszary badawcze:

Polityka gospodarcza,

Polityka mieszkaniowa,

Wycena składników mienia


Economic policy,

Housing policy,

Property valuation

Dr hab. Piotr Lis – ur. 1979 r., zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Polityki Gospodarczej i Samorządowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz rzeczoznawca majątkowy – uprawnienia państwowe nr 4593 w zakresie szacowania nieruchomości. Autor ponad 70-ciu artykułów naukowych, 4 monografii naukowych i ponad 1100 operatów szacunkowych i opinii w różnych postępowaniach administracyjnych w roli biegłego. Promotor kilkudziesięciu prac licencjackich, magisterskich, podyplomowych, promotor pomocniczy dwóch, zakończonych sukcesem, prac doktorskich, promotor dwóch prac doktorskich studentów zagranicznych w trakcie realizacji, redaktor naczelny czasopisma „Research Papers in Economics and Finance”, kierownik Studiów Podyplomowych „Strategia i Planowanie Biznesu”, wykładowca takich przedmiotów jak: Analiza ekonomiczna, Analiza strategiczna, Strategie przedsiębiorstw, Controlling strategiczny, Methods and techniques of decision making in business, Planowanie strategiczne i biznesplan. Autor materiałów dydaktycznych pt. Strategia i Planowanie Biznesu, Poznań 2014 r. Uczestnik kilkudziesięciu krajowych konferencji naukowych, kilku konferencji zagranicznych, organizator trzech konferencji. 


WYBRANE OPRACOWANIA NAUKOWE

 

1.      Lis, P., 2015, Cykle mieszkaniowe. Rola rynku i państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

2.   Lis, P., Zwierzchlewski, S., 2016, The Conception and Implementation of a Model Mechanism of Currency Crises, Transformations in Business & Economics, Vol. 15, Issue 2 (38), s. 148-164 (Lista A MNiSW)

3.      Lis P., Mazurkiewicz J., 2015, Ocena bezpieczeństwa energetycznego w wybranych krajach Unii Europejskiej, Rynek Energii, Nr 4 (119), s. 11-20

4.      Lis, P., 2015, Relationships between the finance system and housing markets, Fessud Working Papers Series, No. 99, University of Leeds, s. 1-66.

5.      Lis, P., 2015, Financialisation of the system of provision applied to housing in Poland, Fessud Working Paper Series, No. 100, University of Leeds, s. 1-85.

6.      Lis, P., 2015, Financialisation of the water sector in Poland, Fessud Working Paper Series No. 101, University of Leeds, s. 1-50.

7.      Lis, P., Mazurkiewicz, J., Pająk, K., 2015, Droga Chin do gospodarki niskoemisyjnej, w: Marszałek-Kawa, J., Pająk, K., (red.), Polityka energetyczna państw Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 181-202.

8.     Lis, P., Mazurkiewicz, J., Pająk, K., 2015, Innowacje w strategiach przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w: Zamasz K., Woszczyk M., Pająk K., (red.), Innowacyjne przedsiębiorstwo energetyczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 112-126.

9.      Lis, P., Zwierzchlewski, S., 2015, Dilemmas of the Methods for Transforming State-Owned Enterprises and Public Housing Stock in Poland – An Attempt at Defining the Model of Privatization, American International Journal of Social Science, Vol. 4, No 2, s. 80-88.

10.     Lis, P., Mazurkiewicz, J., 2015, Combating Energy Poverty in the Social Housing Stock, Economic Herald of the Donbas2015, Issue 4 (42), s. 24-30.


WSKAŹNIKI CYTOWALNOŚCI

Indeks Hirscha według Publish or Perish – 4

Indeks Hirscha według BazEkon, z wyłączeniem autocytowań – 30

RG score w bazie Research Gate: 8,49


NAUKOWE PROJEKTY BADAWCZE

a) Uczestnik międzynarodowych projektów badawczych

[1] Financialisation, economy, society and sustainable development, akronim FESSUD, projekt realizowany w ramach Siódmego Ramowego Programu Unii Europejskiej, obecnie stanowi program Komisji Europejskiej, 2011-2016

[2] Privatisation and the European Social Model, akronim PRESOM, projekt realizowany w ramach Szóstego Ramowego Programu Unii Europejskiej w latach 2006-2009.

b) Kierownik krajowych projektów badawczych

[1] Analiza i ocena mechanizmów finansowania inwestycji mieszkaniowych w fazie rozkwitu i kryzysu gospodarczego (finansowego). Wnioski dla Polski, projekt finansowany ze środków na naukę MNiSW, nr N114 209538, realizowany w latach 2010-2012.

[2] Polityka mieszkaniowa i mechanizmy jej finansowania w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski, projekt finansowany w ramach Badań Młodych Naukowców i Doktorantów, prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, realizowany w latach 2009-2015.

c) Uczestnik krajowych projektów badawczych

[1] Inkubator jako instrument rozwijania przedsiębiorczości wśród studentów, projekt finansowany ze środków na naukę MNiSW, nr 1 H02C 055 27, realizowany w latach 2004-2006

[2] Polityka gospodarcza w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, realizacja w latach 2008-2015, projekt finansowany w ramach badań statutowych powadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

[3] Foresight strategiczny na lokalnym rynku pracy, realizacja w latach 2012-2015, projekt finansowany w ramach badań statutowych powadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

[4] Systemowe wymiary polityki społeczno-gospodarczej, realizacja od 2015 r., projekt finansowany w ramach badań statutowych powadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

[1] Wyróżnienie Ministerstwa Infrastruktury za publikację pt. Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2009

[2] Nagroda indywidualna JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu III stopnia za osiągnięcia naukowe, Poznań, 2009

[3] Wyróżnienie Fundacji AEP za zajęcie ex equo III. miejsca na najlepszą pracę doktorską przygotowaną w roku akademickim 2006/07 w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2008

[4] Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/16 – za monografię naukową pt. Cykle mieszkaniowe, Rola rynku i państwa, Poznań, 2016.