Budynek B, pok. 121
tel. 61 856 95 11
e-mail: s.zwierzchlewski@ue.poznan.pl


Obszary badawcze:

Polityka gospodarcza

Ekonomia międzynarodowa

Przekształcenia własnościowe w Polsce

Economic policy

International economics

Ownership transformation in Poland

WYBRANE OPRACOWANIA NAUKOWE

1. Zwierzchlewski, S., 2006, The concepts of privatization of state-owned enterprises and public housing stock in Poland – similarities and differences, Poznań University of Economics Review, vol. 6, no. 2, s. 25-40, (współautor: P. Lis).

2. Zwierzchlewski, S., 2008, An Attempt at the Assessment of The Process Of Privatization of State Enterprises in Poland Between 1990-2006, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 3, s. 79-106, (współautorzy: P. Lis, J. Mazurkiewicz).

3. Zwierzchlewski, S. (red.), 2010, Polityka gospodarcza w procesie integracji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 139, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, stron 146, (współredaktor: K. Pająk).

4. Zwierzchlewski, S., 2012, Integration as a sign of globalization, w: Błaszczyk, P., Pająk, K. (red.), Market and the state in the contemporary global economy – selected issues, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 183-199.

5. Zwierzchlewski, S., 2012, Wybrane problemy współczesnej polityki fiskalnej, w: Pająk, K., Mazurkiewicz, J., Błaszczyk, P. (red.), Szkice o współczesnej polityce gospodarczej: Jubileusz 60-lecia Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 41-63.

6. Zwierzchlewski, S., 2015, Ekonomiczne instytucje Europejskiej Unii Walutowej  z uwzględnieniem czynnika politycznego (wybrane zagadnienia), w: Lesiewicz, E. (red.), Zmieniająca się Unia Europejska. Wybrane aspekty polityczne i społeczno-gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, s. 65-76.

7. Zwierzchlewski, S., 2015, Stabilność unii walutowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, (monografia).

8.Zwierzchlewski, S., 2015, Challenges for the nominal convergence in Poland in the face of the uniform Policy of the Eurozone, Economic Herald of the Donbas, Institute of Industrial Economy of National Academy of Sciences of Ukraine, 2015, 38-44, (współautor: P. Błaszczyk).

9. Zwierzchlewski, S., 2015, Perspectives of Financial Stability as an Implicit Economic Policy Goal, International Journal of Business and Social Science, 125-134, (współautor: P. Błaszczyk). 

10. Zwierzchlewski, S., 2016, The Conception and Implementation of a Model Mechanism of Currency Crises, Transformations in Business & Economics, 2, s. 148-164, (współautor: P. Lis).