Budynek B, pok. 117
tel: 61 856 95 56
e-mail: joanna.mazurkiewicz@ue.poznan.pl


Adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka ponad 40 publikacji z zakresu polityki gospodarczej, polityki energetycznej, instrumentów stymulowania i finansowania inwestycji energetycznych, redaktor dwóch monografii. Promotor kilkudziesięciu prac licencjackich, magisterskich, podyplomowych, promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim w trakcie realizacji. Kierownik Studiów Podyplomowych „Strategia i Planowanie Biznesu w Branży Energetycznej”. Wykładowca takich przedmiotów jak: Strategie zrównoważonego rozwoju, Podstawy przedsiębiorczości, Polityka konkurencji, Innowacje w biznesie i gospodarce. Autorka materiałów dydaktycznych pt. "Strategia i Planowanie Biznesu" (Poznań 2014 r.). Uczestniczka kilkudziesięciu krajowych konferencji naukowych, kilku konferencji zagranicznych, organizatorka dziewięciu konferencji naukowych. Członek Polish Committee of the World Energy Council.

 

OBSZARY BADAWCZE

Rozwój i funkcjonowanie rynków energetycznych.

Rozwój zrównoważony.

Polityka gospodarcza i globalizacja.

Development and performance of energy.

Sustainable development.

Economic policy and globalization.


WYBRANE OPRACOWANIA NAUKOWE

1. Mazurkiewicz, J., 2016, Efektywność ekonomicznych instrumentów ograniczania emisji CO2, Polityka Energetyczna / Energy Policy Journal, 19(3), s. 77-90.

2. Mazurkiewicz, J., 2016, Pułapka technologiczna a rozwój gospodarki niskoemisyjnej w: Kazimierz Pająk (red.), Gospodarka niskoemisyjna i jej wpływ na rozwój województwa wielkopolskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 92-102.

3. Mazurkiewicz, J., 2015, The role of market-based mechanisms and direct government interventions in stimulating and supporting CO2-reducing investments in energy sector, FESSUD Deliverable D7.13.

4. Mazurkiewicz, J. 2015, Effectiveness of market mechanism and State policies in reduction of CO2 emissions in the coal-based economies. The case of Poland, FESSUD Deliverable D7.12.

5. Mazurkiewicz, J., Lis, P., 2015, Ocena bezpieczeństwa energetycznego w wybranych krajach Unii Europejskiej, Rynek Energii, 4(119), s. 11-20.

6. Lis, P., Mazurkiewicz, J., Pająk, K., 2015, Droga Chin do gospodarki niskoemisyjnej, w: Marszałek-Kawa, J., Pająk, K., (red.), Polityka energetyczna państw Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 181-202.

7. Lis, P., Mazurkiewicz, J., Pająk, K., 2015, Innowacje w strategiach przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w: Zamasz K., Woszczyk M., Pająk K., (red.), Innowacyjne przedsiębiorstwo energetyczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 112-126. 

8. Mazurkiewicz, J., Lis, P., 2015, Combating Energy Poverty in the Social Housing Stock, Economic Herald of the Donbas2015, Issue 4 (42), s. 24-30.

9. Mazurkiewicz, J., 2014, Wpływ polityki podatkowej państwa na ceny energii elektrycznej w krajach UE, Polityka Energetyczna / Energy Policy Journal, 17/3, s. 295-308.

10. Mazurkiewicz, J., 2012, Considerations of the energy security in Poland w: K. Pająk, P. Błaszczyk (red.), Market and the state in the contemporary global economy - selected issues, Adam Marszałek, Toruń, s. 157-169

 

NAUKOWE PROJEKTY BADAWCZE

a) Uczestnik międzynarodowych projektów badawczych

Financialisation, economy, society and sustainable development, akronim FESSUD, projekt realizowany w ramach Siódmego Ramowego Programu Unii Europejskiej, obecnie stanowi program Komisji Europejskiej, 2011-2016

Privatisation and the European Social Model, akronim PRESOM, projekt realizowany w ramach Szóstego Ramowego Programu Unii Europejskiej w latach 2006-2009.

b) Uczestnik krajowych projektów badawczych

Polityka gospodarcza w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, realizacja w latach 2008-2015, projekt finansowany w ramach badań statutowych powadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Foresight strategiczny na lokalnym rynku pracy, realizacja w latach 2012-2015, projekt finansowany w ramach badań statutowych powadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Systemowe wymiary polityki społeczno-gospodarczej, realizacja od 2015 r., projekt finansowany w ramach badań statutowych powadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.