Budynek B, pok. 118
tel. 61 856 95 67
pawel.blaszczyk@ue.poznan.pl

                                               
Obszary badawcze:

Polityka gospodarcza,

Polityka pieniężna,

Dynamika ogólnego poziomu cen,

Integracja gospodarcza


Economic policy - Monetary policy,

Price level dynamics,

Economic integration

WYBRANE OPRACOWANIA NAUKOWE

1. Błaszczyk, P., 2010, Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce w warunkach niskiej inflacji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Pile, Piła.

2. Błaszczyk, P., 2010, Stabilność cen - sposoby definicji oraz wyzwania dla polityki pieniężnej, Materiały i Studia NBP / National Bank of Poland Working Papers, 249, s. 63.

3. Błaszczyk, P., 2010, Systematyka strategii polityki pieniężnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4, s. 131-150.

4. Błaszczyk, P., 2011, Perspectives on Poland's Convergence to the Eurozone in Terms of Price Stability, Optimum. Studia Ekonomiczne, 5, s. 134-148.

5. Błaszczyk, P., Tomidajewicz, J., 2013, Ocena gospodarki dla potrzeb makroekonomicznej polityki gospodarczej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, s. 123-137.

6. Błaszczyk, P., Zwierzchlewski, S., 2015, Perspectives of Financial Stability as an Implicit Economic Policy Goal, International Journal of Business and Social Science, 8, s. 125-134.

7. Błaszczyk, P., 2015, Post-crisis macroeconomic comparative assessment of the Eurozone member states with the use of an improved misery index, Journal of Business & Economic Policy , 3, s. 135-144.

8. Błaszczyk, P., Zwierzchlewski, S., 2015, Challenges for the Nominal Convergence in Poland in the Face of the Uniform Policy of the Eurozone, Economic Herald of the Donbas, 4(42), s. 38-44.

9. Błaszczyk, P., 2016, Price Level Dynamics Differentiation as a Problem of Definition of Price Stability in the Euro Area, Business Research Review, 2 (1), s. 1-12.

10. Błaszczyk, P., Zwierzchlewski, S., Kvilinskyi, O., 2016, Przedakcesyjna polityka gospodarcza wobec jednolitej polityki EBC - mechanizmy i pokryzysowa ocena empiryczna dla Polski, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 9, s. 11-27.