Uczymy już od 34 750 dni
Specjalność

Metody nauczania

Metody nauczania i forma prowadzonych zajęć
Jakimi metodami uczymy?

· Projekt analizy rynku


· Projekty zamawiane przez przedsiębiorstwa


· Studia przypadków


· Projekt raportu


· Debata Oxfordzka


· Projekt analizy makroekonomicznej


· Gra w parlament


a ponadto:


· Konsultacje experckie

· Zajęcia z praktykami biznesu i instytucji publicznych

· Zajęcia w przedsiębiorstwach i w instytucjachKadra dydaktyczna gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Stosuje metody aktywnego przekazywania wiedzy, wsparte nowoczesnymi formami przekazu, np. technikami multimedialnymi, komunikacją przez Internet. Zajęcia umożliwiają analizę sytuacji w firmach i w gospodarce, ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji - służą temu analizy przypadków (case studies), projekty praktyczne i gry biznesowe. Wiedzę Studentów poszerzają zapraszani na zajęcia przedstawiciele praktyki gospodarczej i administracji.