Specjalność

Specjalność II stopnia

THINK DIFFERENT!

     Na starcie kariery zawodowej nigdy nie masz pewności którą drogę wybrać. Potrzebujesz najwięcej możliwości, żeby najwięcej osiągnąć. Specjalność „Strategia Biznesu i Polityka Gospodarcza w Warunkach Globalizacji”, oferuje studia które dają szanse wyboru. Z nami możesz wspólnie poznać strategię w relacjach biznes - biznes i biznes - państwo, poprowadzić projekty z praktyką i dla praktyki. Studiując poznasz także zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i kształtowania strategii, dowiesz się jak realizować transakcje w obrocie międzynarodowym, z uwzględnieniem prawa i podatków, jak zarządzać ryzykiem kursowym i niepewnością, będziesz zbierać i z wykorzystaniem analizy danych ankietowych, analizować informacje związane z funkcjonowaniem rynku i zachowaniami konsumentów. Otrzymasz szeroką wiedzę w zakresie controllingu strategicznego, prawa i podatków, aktywności firm na rynkach zagranicznych,  tworzenia i wykorzystania baz danych – data mining, budowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie, oceny opłacalności i wyceny inwestycji oraz budowy biznesplanu, tworzenia innowacji w biznesie, funkcjonowania samorządu terytorialnego, podejmowania decyzji strategicznych. Rozpoczynając studia na tej specjalności na 2 stopniu, przygotujesz się do startu w biznesie.Dlaczego „Strategia Biznesu i Polityka Gospodarcza w Warunkach Globalizacji”?

 

      Specjalność realizujesz poprzez wybór poszczególnych przedmiotów. Od 2 semestru rozpoczynasz naukę przedmiotów specjalnościowych. tj.:

  •   Ocena opłacalności inwestycji i biznes plan
  •   Data mining – tworzenie i wykorzystanie baz danych
  •   Lokalne uwarunkowania dla biznesu
  •   Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw
  •   Budowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie
  •   Narzędzia polityki gospodarczej w systemach kursu walutowego
  •   Marketing behawioralny
  •   Aktywność biznesowa na rynkach zagranicznych
  •   Społeczna odpowiedzialność biznesu

Na specjalności poznajesz trzy poziomy zarządzania tj.: przedsiębiorstwa, samorządu, państwa, oraz ich wzajemne oddziaływania i uczysz się planowania.


Podczas studiów będziesz mógł uczestniczyć w otwartych spotkaniach z przedsiębiorcami i realizować projekty z udziałem przedsiębiorstw.


Wykłady z przedmiotów specjalnościowych prowadzą wykładowcy kładący nacisk na umiejętności, współpracujący międzynarodowo, aktywni, ambitni, z osiągnięciami, z doświadczeniem nabytym w biznesie, a także wykładowcy praktycy, których wiedza jest cennym źródłem.

 


Podnieś własną pozycję na rynku pracy, kontynuuj lub rozpocznij naukę

na specjalności „Strategia Biznesu i Polityka Gospodarcza w Warunkach Globalizacji”.

 


        Praca dla Ciebie


- Po ukończeniu studiów lub w ich trakcie możesz pracować jako:

- Konsultant lub doradca do spraw tworzenia strategii

- Menedżer lub kierownik przedsiębiorstwa

- Specjalista do spraw kosztów

- Pracownik działu controllingu

- Specjalista do spraw kontroli wewnętrznej

- Specjalista do spraw finansowych

- Doradca klienta w instytucji finansowej

- Pracownik działu marketingu i sprzedaży

- Specjalista e-commerce, analityk

- Doradca do spraw pozyskiwania funduszy unijnych

- Koordynator projektów

-Urzędnik administracji publicznej