Uczymy już od 35 000 dni
Aktualności

czerwiec 2017


1. Doktorantka Katedry - mgr Katarzyna Włosik - została laureatką konkursu na najlepszy esej z tematyki niskich stóp procentowych


Mgr Katarzyna Włosik, doktorantka Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych została laureatką konkursu na najlepszy esej związany tematycznie z niskimi stopami procentowymi. Konkurs został zorganizowany w ramach II edycji Edward Altman Lecture Series i był przeznaczony dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich, których zainteresowania naukowe dotyczą kształtowania poziomu stóp procentowych. Jego rozstrzygnięcie odbyło się w trakcie konferencji naukowej, która miała miejsce 27 kwietnia 2017 roku w Szkole Głównej Handlowej. Tematem przewodnim tego wydarzenia były "Szanse i zagrożenia dla rozwoju gospodarczego kraju związane z niskimi stopami procentowymi", a gościem honorowym był prof. Anthony Saunders.


Esej przygotowany przez doktorantkę dotyczył wpływu niskich stóp procentowych na politykę inwestycyjną obligacyjnych funduszy inwestycyjnych. Katarzyna Włosik wraz z dwoma innymi laureatami konkursu, miała możliwość zaprezentowania wniosków zawartych w przygotowanej przez siebie pracy podczas panelu dla młodych ekonomistów.2. Obrona pracy doktorskiej mgr. Piotra Zygmanowskiego


W dniu 29 czerwca br. (czwartek) o godz. 10:00, w sali 236 Gmachu Głównego, odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr. Piotra Zygmanowskiego pt. Determinanty rozwoju rynku akcji NewConnect, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab.Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, prof. zw. UEP

Praca została wyróżniona podczas posiedzenia Rady Wydziału Ekonomii, w dniu 30 czerwca br. - przez jej członków.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi!!!