Z przyjemnością informujemy, że dr Tomasz Szubert z naszej Katedry, wraz z dr hab. Agnieszką Ziomek, prof. nadzw UEP, Kierownikiem Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej  został uczestnikiem grantu finansowanego przez Komisję Europejską pt. Wpływ digitalizacji gospodarki na umiejętności, kwalifikacje i relacje na rynku pracy (nr projektu: VP/2018/004/0006). 


Projekt będzie realizowany w okresie od 1 marca 2019 do  31 sierpnia 2020 przez Konsorcjum naukowe następujących Uczelni: Uniwersytet w Sewilli (wnioskodawca i koordynator projektu), International Business School w Budapeszcie (Węgry), Uniwersytet w Salento (Włochy), UE w Poznaniu, Jade University of Applied Sciences (Niemcy), University of West Attica (Grecja), kilka przedsiębiorstw oraz związków zawodowych z ww. krajów.

Głównym celem projektu jest określenie roli władz UE, władz krajowych i dialogu społecznego w procesie cyfryzacji globalnej gospodarki. Efektem badania ma być opracowanie zaleceń i dobrych praktyk, które mogą być rozpowszechniane na poziomie europejskim. 


Budżet grantu to 321 700,78 EUR , w tym dla UEP 37 020,35 EUR


Serdecznie gratulujemy!