Aktualności

Grudzień 2017

Rozstrzygnięcie Środowiskowego, międzyuczelnianego konkursu na najlepszą pracę magisterską przygotowaną pod patronatem firmy Biofarm Sp. z o.o. w roku 2016/2017
Mgr Iwona Nowacka uzyskała III miejsce w Środowiskowym, międzyuczelnianym konkursie na najlepszą pracę magisterską przygotowaną pod patronatem firmy Biofarm Sp. z o.o. w roku 2016/2017. Praca pt. Samodzielność finansowa a rozwój lokalny na przykładzie gmin aglomeracji poznańskiej, została napisana pod opieką naukową dra Marcina Wiśniewskiego.

Organizator Konkursu: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Sponsor Konkursu: firma farmaceutyczna Biofarm Sp. z o.o.


Na Konkurs zgłoszono 16 prac magisterskich, w tym z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 5 prac, z Politechniki Poznańskiej 3 , z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1, a z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 7 prac.


Serdecznie gratulujemy laureatce konkursu i Jej promotorowi!