1. Wyróżnienie dla dra Piotra Zygmanowskiego

Wyróżnienie w konkursie na referat naukowy podczas Kongresu Rynku Kapitałowego organizowanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz Uniwersytet Warszawski; artykuł  pt. "Wskaźniki pomiaru stopnia rozwoju spółek kwalifikowanych do segmentu NewConnect Focus" (współautor prof. Pawłem Śliwińskim).


2. Obrony prac doktorskich napisanych pod opieką naukową prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej 

  • 17 grudnia 2018 r. obrona pracy doktorskiej dra Adriana Becelli, pt. Popytowe i podażowe determinanty wyboru finansowania przedsiębiorstw kredytem kupieckim w Polsce, promotor pomocniczy: dr Marcin Wiśniewski
  • 18 grudnia 2018 r. obrona pracy doktorskiej dr Ewy Dobrzenieckiej, pt. Ocena efektów wdrożenia procesu odbioru elektronicznej faktury w sektorze zamówień publicznych, promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Szyszko; praca została wyróżniona przez obu recenzentów

3. Dr Marcin Flotyński wziął udział w szkoleniu Problem-based learning (PBL), które odbyło się w Aalborg University w Danii

Szkolenie zostało zrealizowane w the Aalborg center for problem based learning in engineering science and sustainability pod auspicjami UNESCO w dniach 12.12.2018-15.12.2018 w ramach projektu „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”. Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy praktycznej nt. metod pracy dydaktycznej w ramach modelu PBL wykorzystywanego w Aalborgu i składa się ponadto z dwóch kolejnych części:
1)  pracy nad projektami w małych grupach w Polsce,
2)  treningu zamykającego, który odbędzie się w kwietniu 2019 r. w Danii.